e-complex
Start arrow Mycie i higiena arrow Urządzenia do mycia


CENTRALNA STACJA MYCIA

Lista referencyjna CSM

W skład instalacji csm wchodzi jednostka centralna w obudowie ze stali kwasoodpornej (rys.1) lub bez obudowy (rys.2), umieszczana na stojaku lub wieszaku a także zespół stacji satelitarnych, stacjonarnych (rys.3) rozmieszczonych w wybranych punktach zakładu lub mobilnych (rys. 4), połączonych rurociągiem wodnym i sprężonego powietrza. Instalacja csm umożliwia mycie pianowymi preparatami myjącymi, dezynfekcję i spłukiwanie wszystkich powierzchni produkcyjnych.

Poprzez system rurociągów stacja centralna współdziała z siecią od 2 do 12 sztuk terminali tzw. satelit.

W zależności od wielkości i rozproszenia mytej powierzchni stosujemy następujące typy stacji głównej:
1. stacja główna typ A: możliwa ilość podłączeń stacji satelitarnych 2 - 4 szt.
2. stacja główna typ B: możliwa ilość podłączeń stacji satelitarnych 4 - 8 szt.
3. stacja główna typ C: możliwa ilość podłączeń stacji satelitarnych 6 - 12 szt.


STACJA GŁÓWNA W OBUDOWIE

STACJA GŁÓWNA BEZ OBUDOWY


Stacja wyposażona jest w odśrodkową pompę rotacyjną, służącą do zwiększania ciśnienia wody. Woda ta służy do płukania oraz zasila rozmieszczone w zakładzie satelity służące do wytwarzania piany z zalecanych, produkowanych przez nas środków myjących i dezynfekujących. Wytwarzanie piany następuje poprzez mieszanie wody, środka myjącego i powietrza w jednym systemie injektorowym zabudowanym w stacji satelitarnej. Satelita zasilany jest w powietrze z zakładowej instalacji sprężonego powietrza.


TERMINAL STACJONARNY TS 1/0


Terminale stacjonarne i mobilne oferowane są w dwóch wersjach:
TS 1/0 i TM 1/0 bez opcji dodatkowej dezynfekcji
TS 1/1 i TM 1/1 z opcją dodatkowej dezynfekcji


Każdy terminal stacjonarny umożliwia przeprowadzanie procesów mycia i dezynfekcji w promieniu ~25 m. W przypadku zastosowania terminalu mobilnego (rys. 3) zasięg mycia i dezynfekcji zwiększy się blisko dwukrotnie. Zastosowanie urządzenia mobilnego jest szczególnie korzystne w przypadku obszarów, które nie wymagają częstego mycia i charakteryzują się dużą, rozproszoną powierzchnią do mycia.TERMINAL MOBILNY TM 1/0


Obsługa centralnego systemu mycia została maksymalnie uproszczona, odbywa się bezpośrednio na stanowisku pracy. Otwarcie zaworu lancy (rys. 5) w którejkolwiek z podłączonych satelit powoduje jednoczesne załączenie pompy stacji głównej. Sterowanie pracą terminalu odbywa się za pomocą zaworu trójdrożnego (rys. 6)             PRZYŁĄCZE LANCY                      STEROWANIE PRACĄ TERMINALU


Przy stacji satelitarnej montowane są również końcówki robocze, czyli węże ciśnieniowe, wymienne lance (rys. 8) a także wieszak na kanister z środkiem myjącym (rys. 7).                         WIESZAK NA KANISTER                                LANCE NA WIESZAKU

Węże umieszczane są na specjalnych wieszakach (rys. 9) lub opcjonalnie na automatycznych zwijaczach (rys. 10), wydłużających żywotność węży a także pozwalających na uporządkowanie stanowiska pracy.             WIESZAK NA WĄŻ                      AUTOMATYCZNY ZWIJACZ WĘŻA "NEDERMAN"


Włączając funkcję płukania uzyskiwane jest ciśnienie wody w granicach 18 - 25 barów. Zastosowanie odpowiednich dysz wodnych w lancy płuczącej umożliwia dokładne mycie wstępne i płukanie końcowe a zarazem nie powoduje uszkodzeń powierzchni mytych tj. wypłukiwania fug posadzek i ścian, uszkodzenia instalacji elektrycznych, paneli sterowniczych maszyn i urządzeń.TERMINAL STACJONARNY TS 1/0
Z WIESZAKIEM NA WĄŻ
TERMINAL STACJONARNY TS 1/0
ZE ZWIJACZEM AUTOMATYCZNYM


W ramach serwisu gwarantujemy optymalizację procesu mycia w zakładzie oraz bezpłatną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną produkowanych przez nas urządzeń,
przez okres odbiorów środków chemicznych.
Do dyspozycji Państwa pozostawiamy naszych doradców i przedstawicieli, gotowych w każdym czasie i miejscu udzielić informacji ofertowych oraz służyć pomocą.